maysoihanhlyvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: maysoianninh.com;

Sản phẩm  >>  Máy soi hành lý, hàng hóa, cổng từ L3  >>  Cung cấp cổng từ L3 Protocol™ PD 6500i

Máy soi hành lý, hàng hóa, cổng từ L3

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoihanhlyvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Protocol™ PD 6500i

Multiple target pinpointing

The PD 6500i is a high-performance walk-through metal detector with superior pinpoint technology, discrimination and sensitivity features. It is designed for maximum patron throughput without compromising safety.

Features

EU Standard 2 compliant

33 pinpoint zones provide superior detection of flat and rod-shaped objects, regardless of orientation

Individual zone boost adjustments enable customization of detection characteristics or compensation for environmental challenges

Preset programs cover a complete range of security applications, including the Transportation Security Administration’s (TSA) Enhanced Metal Detector (EMD) System requirement

Eye-level pacing lights keep traffic flowing with easy to see universal “wait” and “proceed” symbols

Meets IP55 standards for water and foreign matter protectionCung cấp cổng từ L3 Protocol™ PD 6500i

Nhắm mục tiêu nhiều điểm

PD 6500i là một máy dò kim loại đi kèm hiệu suất cao với công nghệ pinpoint cao, phân biệt và tính nhạy cảm. Nó được thiết kế cho sự lưu thông tối đa mà không ảnh hưởng đến an toàn.

Tính năng, đặc điểm

Tuân thủ Tiêu chuẩn 2 của EU

33 khu vực xác định cung cấp sự phát hiện cao hơn các vật thể bằng phẳng và hình que, bất kể định hướng

Các điều chỉnh tăng cường vùng riêng biệt cho phép tuỳ chỉnh các đặc tính phát hiện hoặc bồi thường các thách thức về môi trường

Các chương trình định sẵn bao gồm một loạt các ứng dụng bảo mật, bao gồm yêu cầu hệ thống của Bộ Quản lý Máy dò kim loại Tăng cường của Bộ Quản lý An ninh Vận tải (TSA)

Đèn làm việc ở cấp độ mắt làm cho lưu lượng truy cập dễ dàng nhìn thấy "chờ đợi" và "tiếp tục" biểu tượng

Đáp ứng các tiêu chuẩn IP55 về bảo vệ nước và chất ngoại lai


blogger LinkedIn Twitter Facebook