maysoihanhlyvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: maysoianninh.com;Máy soi hành lý, hàng hóa, cổng từ L3

 • Bán và cho thuê máy soi Linescan 231 của L3 communication có sẵn 2 máy tại Hà Nội

  Lượt xem: 2747

  Bán và cho thuê máy soi Linescan 231 của L3 communication có sẵn 2 máy tại Hà Nội"

  Bán và cho thuê máy soi L3 Ls231 của L3 communication có sẵn 2 máy tại Hà Nội...

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 Protocol™ MS 3500

  Lượt xem: 4881

  Cung cấp cổng từ L3 Protocol™ MS 3500"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 Protocol™ PD 6500i

  Lượt xem: 4188

  Cung cấp cổng từ L3 Protocol™ PD 6500i"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 02PN 20

  Lượt xem: 3764

  Cung cấp cổng từ L3 02PN 20"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 SMD 600

  Lượt xem: 3102

  Cung cấp cổng từ L3 SMD 600"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 PMD2 Plus

  Lượt xem: 3160

  Cung cấp cổng từ L3 PMD2 Plus"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 HI-PE Multi-Zone

  Lượt xem: 3331

  Cung cấp cổng từ L3 HI-PE Multi-Zone"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổng từ L3 Classic

  Lượt xem: 3130

  Cung cấp cổng từ L3 Classic"

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi L3 communications cho Cục bưu điện

  Lượt xem: 1770

  Cung cấp máy soi L3 communications cho Cục bưu điện"

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi hành lý L3 communications ra vào bảo tàng

  Lượt xem: 1431

  Cung cấp máy soi hành lý L3 communications ra vào bảo tàng"

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi hành lý L3 communications cho sân bay

  Lượt xem: 1823

  Cung cấp máy soi hành lý L3 communications cho sân bay"

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi hành lý L3 communications cho nhà máy sản xuất chip

  Lượt xem: 1954

  Cung cấp máy soi hành lý L3 communications cho nhà máy sản xuất chip "

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi L3 Linescan 215

  Lượt xem: 1712

  Cung cấp máy soi L3 Linescan 215 "

  The Linescan 215 is an X-ray security screening system with a tunnel opening of 610 mm (24") wide by 468 mm (18.4") high and excellent imaging performance. All versions of the Linescan 215 are ideal for the screening of briefcases, ......

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi L3 PX™ 231

  Lượt xem: 4326

  Cung cấp máy soi L3 PX™ 231"

  X-ray imaging in a system that screens everything from small packages to break-bulk cargo...

  Chi tiết
 • Cung cấp máy soi L3 PX™ 208

  Lượt xem: 3269

  Cung cấp máy soi L3 PX™ 208"

  Screen oversized objects, with limited space...

  Chi tiết
 • Cổng từ L3 Protocol™ PD 6500i

  Lượt xem: 10156

  Cổng từ L3 Protocol™ PD 6500i"

  Multiple target pinpointing Đây là cổng từ soi an ninh với hiệu suất và độ nhạy cảm cao....

  Chi tiết
 • Cổng từ SMD 600

  Lượt xem: 3597

  Cổng từ SMD 600"

  High sensitivity for medium and large objects in high security facilities Độ nhạy cao cho các đối tượng vừa và lớn ở các cơ sở đòi hỏi đảm bảo mức an ninh cao....

  Chi tiết
 • Máy soi hàng hóa hàng không PX™ 18.18 200

  Lượt xem: 2625

  Máy soi hàng hóa hàng không PX™ 18.18 200"

  Accurate without breaking up the pallet Có thể soi chính xác các pallet chứa hàng hóa mà không cần dỡ các pallet ...

  Chi tiết
 • Máy soi PX™ 15.17 200

  Lượt xem: 2995

  Máy soi PX™ 15.17 200"

  Accurate screening of palletized freight Dùng để soi kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển...

  Chi tiết
blogger LinkedIn Twitter Facebook