maysoihanhlyvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: maysoianninh.com;

Sản phẩm  >>  Máy soi hành lý Astrophysics  >>  Máy soi hành lý Astrophysics XIS-6040

Máy soi hành lý Astrophysics

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoihanhlyvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Kích thước khoang soi 60 x 40 cm

The XIS-6040 has found placement at hotels, prisons, government sites, and transportation hubs. With its small frame, the XIS-6040 maintains high mobility, but with a wider tunnel size for varied application.
XIS-6040 đã được sử dụng tại khách sạn, nhà tù, các tòa nhà chính phủ và các trung tâm vận chuyển. Với khung nhỏ của nó, XIS-6040 duy trì tính di động cao, nhưng với một khoang soi rộng hơn cho các ứng dụng khác nhau.

With a powerful 160kV generator, the XIS-6040 provides crisp, high resolution images due to its advanced software and superior processing technology.

 

 

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook