maysoihanhlyvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; thietbiantoanbucxa.com; maysoianninh.com; tuvanantoanbucxa.com...

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Máy soi hành lý Astrophysics  >>  Máy soi hành lý Astrophysics XIS-6040

Máy soi hành lý Astrophysics

The XIS-6040 X-Ray Inspection System features a tunnel opening of 60 x 40 cm (23.6” x 15.7”). The XIS-6040 offers a compact design with increased dimensions for a wider range of placement and expanded screening capability. The XIS-6040 is ideal for both small parcel and checkpoint screening.

Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [Máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay::Cung cấp Máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay]

Tag: máy soi hành lý xách tay,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoihanhlyvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Kích thước khoang soi 60 x 40 cm

The XIS-6040 has found placement at hotels, prisons, government sites, and transportation hubs. With its small frame, the XIS-6040 maintains high mobility, but with a wider tunnel size for varied application.
XIS-6040 đã được sử dụng tại khách sạn, nhà tù, các tòa nhà chính phủ và các trung tâm vận chuyển. Với khung nhỏ của nó, XIS-6040 duy trì tính di động cao, nhưng với một khoang soi rộng hơn cho các ứng dụng khác nhau.

With a powerful 160kV generator, the XIS-6040 provides crisp, high resolution images due to its advanced software and superior processing technology.

 

 

 

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook